Corporate Story

Verhalenvertellen is de oudste vorm van theater. En de oudste vorm van onderwijs. De oudste verhalen die gevonden zijn, stammen uit 2160 jaar voor Christus. Mythologieën zijn ontstaan doordat men probeerde natuurverschijnselen en menselijk gedrag te kunnen uitleggen.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van Goden die symbool staan voor een verschijnsel of gedrag.

Een Corporate Story heeft dezelfde werking voor  een bedrijf, organisatie, of proces. Door het schrijven van een symbolisch verhaal, wordt de missie, een visie of identiteit van de organisatie beschreven. Ook bij de Corporate Story wordt gebruikt gemaakt van het feit dat het beeldend vermogen van de mens aangesproken wordt, waardoor informatie beter wordt begrepen en onthouden.

De Corporate Story zou je kunnen zien als en verhalend logo, of beeldend procesverhaal. Het kan worden opgevoerd tijdens bijeenkomsten, congressen, presentaties, beurzen en jubilea. Daarnaast kan een Corporate Story worden afgespeeld, of afgebeeld op een website.

Werkwijze

Voorafgaand aan het schrijven van een Corporate Story, vindt een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever plaats en wordt achtergrondinformatie gezocht. Ook kijkt de verhalenverteller goed naar logo´s en ander marketing materiaal, waar wellicht al beelden in gebruikt worden. Wanneer er voldoende informatie is, schrijft de verhalenverteller een verhaallijn, die besproken wordt met de opdrachtgever. Als deze akkoord gaat en zich kan herkennen in de symboliek, wordt het verhaal afgeschreven en opgevoerd op de gewenste gelegenheid.

 

Ervaring

De Lichte Kwelling heeft o.a. voor de volgende bedrijven en gelegenheden Corporate Stories geschreven:

  • 'Esthers Thuiskomst' voor Eshuis Verpakkingen Dalfsen: 100 jarig bestaan                          
  • 'Jonathan en De Albatros' voor ROC de Landstede: Onderwijsbeurs                                          
  • 'De Bron' voor Zorgcentrum Ommen: jubileum
  • 'Moeder aarde' voor Biologisch Dynamisch Bedrijf Gaos te Dronten
  • 'Fenna's Val' voor Samenwerkingsverband VO Gelderland: bijeenkomst in het kader van samenwerking rondom Passend Onderwijs

                          


Toelichting?
Of heb je nog brandende vragen? 

vraag het snel