Impactvol interactief theater 

Werkwijze

Aan een op maat gesneden programma gaat een uitgebreid gesprek vooraf met de opdrachtgever. We verdiepen ons in de organisatie waarvoor wij spelen, het thema en het publiek. We bespreken het programma van de gelegenheid en het gewenste effect van de voorstelling. Gedurende de gehele voorbereidingsperiode houden we contact met de opdrachtgever over techniek, inhoud en programma. Vormen waarmee wij werken zijn:

 

Improvisatie-comedy

We spelen een geïmproviseerde voorstelling, ondersteund door een pianist, waarin ook de liedjes ter plekke worden bedacht en gezongen. Het publiek wordt om input gevraagd. De vorm kan op milde wijze confronteren, onderstromen blootleggen en is vaak een luchtige inzichtgever. We leggen verbinding tussen de inhoud van het programma en de beroepspraktijk. 

 

Improvisatie-comedy, of storytelling voor online events

Aan uw online events, hybride events of webinars kunnen wij een theatrale bijdrage leveren. dit kan op onze eigen locatie, maar ook in een studio of op locatie van de opdrachtgever. Onze werkwijze verschilt hierin niet veel als voor live-voorstellingen. We zullen een een uitgebreide intake hebben, zodat we gerichte vragen kunnen stellen aan het online publiek, die middels chat reageren kan. De antwoorden verwerken wij in scène of lied. Een bijdrage van 1 blok duurt maximaal 20 minuten, maar kan op meerdere momenten in het programma worden ingezet.

 

Forumtheater

 

Bij forumtheater wordt plenair een korte scène gespeeld, waarbij de hoofdpersoon zich vastdraait in een voor het publiek herkenbare situatie. Het publiek wordt uitgenodigd en uitgedaagd de hoofdpersoon op het podium vervangen en op eigen wijze uit te proberen welk gedrag effectief is (inspringen). Wij nemen de procesbegeleiding/gespreksbegeleiding voor onze rekening.

Het Goede Gesprek?

Het Goede Gesprek is een forumtheatervoorstelling speciaal ontwikkeld voor medewerkers binnen de ouderenzorg in het kader van zelfsturing. We zoomen in op de dagelijkse gesprekken die met bewoners en hun familieleden gevoerd worden en schenken speciale aandacht aan de wijze waarop je met gesprekstechniek de regie bij de bewoner kunt laten. Het Goede Gesprek kan in combinatie gegeven worden met een training voorafgaand aan de voorstelling en coaching-on-the-job verzorgd door Kim De Lange Trainingen.

 

Advies

Door onze ruime ervaring met het podiumvak, kunnen we advies uitbrengen over publieksenergie, programma-opbouw en kunnen we meedenken over interactieve, plenaire werkvormen, waaraan een theatrale bijdrage ondersteuning kan bieden. 

 

 

Techniek en PA

 

 

Techniek De Lichte Kwelling.pdf


Toelichting?
Of heb je nog brandende vragen? 

vraag het snel