De Lichte Kwelling

 

De Lichte Kwelling Theater is een samentrekking van 2 achternamen; die van eigenaresse Toos Ligtenberg en mede-oprichtster Leonie De Quelerij. Tegelijkertijd illustreert ‘De Lichte Kwelling Theater’ het karakter van ons theater:

 

' van schurende spiegeling naar lach en verlichting'

Toos Ligtenberg en Leonie de Quelerij, oprichtsters van De Lichte Kwelling Theater. Leonie is tot 2010 actief betrokken geweest als theatermaker en geeft nu les als docent sociologie en drama aan de Hogeschool Windesheim.

     Leonie de Quelerij

Geschiedenis

 

De Lichte Kwelling Theater is opgericht in 2006 en gespecialiseerd in het schrijven en uitvoeren van forumtheater. Daarnaast werd De Lichte Kwelling regelmatig gevraagd theater-op-maat programma’s te schrijven voor o.a. buurtzorg, onderwijsinstellingen en gemeentelijke instellingen.

Maatwerk vroeg om uitbreiding van het aanbod, met als doel de impact en van ons theater en het rendement van een voorstelling zo groot mogelijk te laten zijn, afgestemd op de vraag, gelegenheid, doel en publiek.

Door nauwe samenwerking met andere theatermakers, acteurs, musici en De Verhalenboot te Zwolle hebben we ons aanbod kunnen uitbreiden met andere vormen als improvisatie-comedy en storytelling.

 

Visie 

De Lichte Kwelling gelooft in de kracht van theater, ondersteund door muziek als beeldend middel. Een middel dat kan ontroeren, relaties tussen mensen spiegelen, onderstromen binnen een organisatie bloot leggen en de impact van menselijk gedrag in kaart kan brengen, onderzoeken en oefenen. 

 

"Muziek en theater dringt door tot de muur die je in het dagelijks leven op kan trekken. Het helpt me echt bij het verwerken van emotionele gebeurtenissen." (reactie op voorstelling) 

 

Ervaring 

 

De Lichte Kwelling Theater is in staat voor ieder publiek en voor iedere gelegenheid een passend, op maat gesneden theatrale bijdrage te leveren. De laatste jaren hebben wij vooral veel theater gemaakt voor zorgprofessionals, onderwijzend personeel en bestuurlijke organisaties zoals gemeenten en andere overheden. Thema’s waar wij ons regelmatig over hebben mogen buigen zijn dan ook:

 

- Het Goede Gesprek

- De decentralisatie en transitie van de zorg

- Afstemming mantelzorg op formele zorg 

- Keukentafelgesprek en WMO

- Passend Onderwijs

- IHKS, 21th Century Skills en BPV binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs

- Alzheimer

- Eigen Kracht Conferentie

- Vroegsignalering Gedragsproblemen bij Kinderen

- Invulling Oriëntatiedagen Domein Gezondheid en Welzijn HBO.